Farmand på 66år                                         Mor på 64 år

 

                       

                             Gitte på 37 år                          Britta på 33 år                       Bjørn på 29 år

 

                                                       

Mickey på 10 år